Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. Резервации

I.1 Резервации за предлаганите програми от ТА „КАРИЯ ТУР“ ЕООД могат да бъдат направени в офиса на фирмата, в офисите на оторизираните от фирмата туристически агенции или онлайн.

I.2 Резервацията се счита за валидна, само ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде препотвърден същият първоначално заявен хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.

I.3 За резервация са необходими три имена, ЕГН, номер на задграничен паспорт на всички пътуващи и 30 % депозит (освен в случаите на специфични изисквания по конкретната оферта). За деца под 18 години, пътуващи непридружени от родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната. 

II. Цени и плащане

II.1 Цените на обявените програми, които не са в български лева се заплащат по курса на БНБ актуален за деня.

II.2 Плащанията по резервации могат да бъдат направени в брой, в офиса на фирмата, както и на посочената банкова сметка. Депозитът на направените онлайн заявки с плащане  по банков път, трябва да бъде внесен не по – късно от 3 работни дни след потвърждаване на резервацията.

II.3 Пълното плащане по всеки един договор е необходимо да бъде извършено най – късно 14 дни преди датата на заминаване.

II.4 Повишение на пакетната цена е възможно в случаите на поскъпване на стойността на транспортните разходи, повишение цените на горивата, изменения във валутните курсове, повишение на цените на предлаганите услуги по договора съгласно чл.87 от ЗТ.

III. АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ

III.1 Всички анулации следва да бъдат извършени в писмен вид в офиса на ТА „КАРИЯ ТУР“ ЕООД или изпратени онлайн.

III.2 В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:

III.2.1 При отказ от ТП повече от 60 дни преди датата на заминаване – 40 лв такса резервация на човек.

III.2.2 При отказ от ТП от 59 до 30 дни преди датата на заминаване – удържа се размера на внесения депозит.

III.2.3 При отказ от ТП от 29 до 14 дни преди датата на заминаване – удържат се 70% от общата пакетна цена

III.2.4 При отказ от ТП по – малко от 14 дни преди датата на заминаване – удържа се цялата сума от пакетната цена 

III.2.5 ПОТРЕБИТЕЛЯТ, със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА, може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

III.3 При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете за анулация и в размерите по т. III.2.1., III.2.2., III.2.3., III.2.4., III.2.5., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.

III.3.1 Цените с включени отстъпки за РАННО ЗАПИСВАНЕ са валидни само при направена резервация и плащане до обявените за всеки хотел дати. При невъзможност на туриста да пътува по резервация за РАННО ЗАПИСВАНЕ, внесените и платени суми не се възстановяват. В случай на отказ от пътуване при направена и платена резервация по ранно записване, сумата може да се използва за друга дата на пътуване или от трето лице, с допълнително заплащане по стандартните тарифи и 30 лв такса промяна на резервация.

III.4 При неразрешение на митническите и граничните служби ПОТРЕБИТЕЛЯ да напусне територията на Република България, в следствие на липса на необходими документи, ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност и не дължи възстановяване на сумата заплатена за ТП.

III.5 При неспазване на определените срокове за плащане ТУРОПЕРАТОРА си запазва правото да анулира ТП.

IV. ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

IV.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност да изпълни качествено всички описани в договора за ТП услуги

IV.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност да осигури на ПОТРБИТЕЛЯ задължителната застраховка „Медицински разходи при болест и злополука“ по време на ТП. ПОТРЕБИТЕЛИ навършили 65 год. Възраст се застраховат задължително със завишена застрахователна премия, като всеки ПОТРЕБИТЕЛ доплаща сам разликата в стойността на застраховката. ТА „ “КАРИЯ ТУР” ЕООД  има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по чл.97 от ЗТ, с полица №: 00088466 / 13062210000244 на ЗАД„ЛЕВ ИНС” , гр.София, бул.“Цар Борис III“ 136 B валидна до 11.04.2023 г.

IV.3 ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени фирмата превозвач, час и място на тръгване при възникнали неотложни препядствия, за което е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ своевременно

IV.3.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт без промяна на общата цена заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния момент на хотела да приеме туристите.

IV.3.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия брой туристи или отмяната се дължи на непреодолима сила, като крайния срок за уведомение на ПОТРЕБИТЕЛЯ за настъпилите промени е 10 дни преди датата на ТП. В този случай Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

IV.4 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при забавяне на ТП във връзка със забавяне на гранични пунктове, закъснения на полети, технически проблеми на автобуса, метеорологични изменения и форс - мажорни обстоятелства (стачки, военни действия, природни бедствия...)

IV.5 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за забравен или изгубен багаж на ПОТРЕБИТЕЛЯ

IV.6 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави всички необходими документи и плащания в определените от ТУРОПЕРАТОРА срокове

V. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен ТУРОПЕРАТОРА да събира, обработва, съхранява и представя на трети лица лични данни по реда, предвиден в действащото законодателство на Република България и Европейския съюз.

VI. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от ТП, като в действие влизат условията по настоящия договор описани в т.5

VII. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в 7 дневен срок след приключване на ТП да предяви в писмен вид своите претенции свързани с качеството на предоставените от ТУРОПЕРАТОРА услуги

VIII. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

VIII.1 Настаняването в автобусите винаги е спрямо реда на записване! За предни места доплащането е както следва:

 - от 1 до 4 място вкл. - 40 лв на човек в двете посоки;

 - от 5 до 12 място – 30 лв на човек в двете посоки.

След платените седалки, ако има такива, отново се спазва настаняване спрямо датата на резервация.

VIII.2 Настаняването във всички хотели е след 14.00 ч. в деня на пристигане, а освобождаването на стаите последния ден е най – късно в 12.00. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на изискана допълнителна сума от страна на хотела от ПОТРЕБИТЕЛЯ на место, във връзка с просрочено освобождаване на стаята!

VIII.2.1 Броя на храненията в хотелите съответства на броя резервирани нощувки. При резервация за 7 нощувки се ползват 7 закуски, 7 вечери или същия брой обяди и междинни хранения, ако хотелът е на all inclusive

VIII.3 Настаняването в стандартна стая с допълнително легло винаги е настаняване в стая с разтегателен фотьойл, диван или разтегателно легло. За настаняване в стая със стандартни легла е необходимо допълнително заплащане за фамилна стая.

VIII.4 Категоризацията на хотелите и предлаганите в тях услуги се определят от местните органи на съответната държава и ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност за тях

VIII.5 Всеки един ПОТРЕБИТЕЛ е информиран за възможността да сключи застраховка „Отмяна на пътуването“

VIII.6 Договорът за ТП може да бъде променян, допълван или отменен с двустранни писмени анекси съобразно разпоредбите в ЗТ

VIII.7 Настоящият договор се сключва в два екземпляра по един за всяка страна, като ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира че е запознат с всички клаузи и общи условия по него.

VIX. Лични данни. VIX.1. "КАРИЯ ТУР“ ЕООД , ЕИК 204635746, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов” № 58 е администратор на лични данни. VIX.2.Туроператорът обработва личните данни на Потребителя в съответствие със Закона за защита на личните данни, действащ на територията на Република България ("ЗЗЛД"). Считано от 25 май 2018 г. личните данни на Потребителя се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и всички разпоредби, които ще заменят ЗЗЛД. VIX.3. Декларацията – съгласие, подписана от Потребителя е неразделна част от ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ и общите правила и условия към него.  

 „Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах