Общи условия


I. Резервации
I.1 Резервации за предлаганите програми от ТА „КАРИЯ ТУР“ ЕООД могат да бъдат направени в офиса на фирмата, в офисите на оторизираните от фирмата туристически агенции или онлайн.
I.2 Резервацията се счита за валидна, само ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде препотвърден същият първоначално заявен хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.
I.3 За резервация са необходими три имена, ЕГН, номер на задграничен паспорт на всички пътуващи и 30 % депозит (освен в случаите на специфични изисквания по конкретната оферта). За деца под 18 години, пътуващи непридружени от родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната. 
II. Цени и плащане
II.1 Цените на обявените програми, които не са в български лева се заплащат по курса на БНБ актуален за деня.
II.2 Плащанията по резервации могат да бъдат направени в брой, в офиса на фирмата, както и на посочената банкова сметка. Депозитът на направените онлайн заявки с плащане  по банков път, трябва да бъде внесен не по – късно от 3 работни дни след потвърждаване на резервацията.
II.3 Пълното плащане по всеки един договор е необходимо да бъде извършено най – късно 25 дни преди датата на заминаване.
II.4 Повишение на пакетната цена е възможно в случаите на поскъпване на стойността на транспортните разходи, повишение цените на горивата, изменения във валутните курсове, повишение на цените на предлаганите услуги по договора съгласно чл.87 от ЗТ. 
II.5 При самолетните програми се начислява задължителна такса горива, която се обявява 20 дни преди полета.

III. АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ
III.1 Всички анулации следва да бъдат извършени в писмен вид в офиса на ТА „КАРИЯ ТУР“ ЕООД или изпратени онлайн.
III.2 В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:
III.2.1 При отказ от ТП повече от 60 дни преди датата на заминаване – 50 лв такса  на човек.
III.2.2 При отказ от ТП от 59 до 30 дни преди датата на заминаване – удържа се размера на внесения депозит.
III.2.3 При отказ от ТП от 29 до 14 дни преди датата на заминаване – удържат се 70% от общата пакетна цена
III.2.4 При отказ от ТП по – малко от 14 дни преди датата на заминаване – удържа се 100% от пакетната цена 
III.2.5 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, само след като е отправил предизвестие до ТУРОПЕРАТОРА на траен носител по смисъла на параграф друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, само след като е отправил предизвестие до Туроператора на траен носител по смисъла на параграф 6, т.68г от Закона за туризма - хартия, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове, електронна поща и др., в срок не по – малко от 7 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора за туристически пакет са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора, ако има такава и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. 
III.3 При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете за анулация и в размерите по т. III.2.1., III.2.2., III.2.3., III.2.4., III.2.5., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
III.3.1 Цените с включени отстъпки за РАННО ЗАПИСВАНЕ са валидни само при направена резервация и плащане до обявените за всеки хотел дати. При невъзможност на туриста да пътува по резервация за РАННО ЗАПИСВАНЕ, внесените и платени суми не се възстановяват. В случай на отказ от пътуване при направена и платена резервация по ранно записване, сумата може да се използва за друга дата на пътуване или от трето лице, с допълнително заплащане по стандартните тарифи и 50 лв такса промяна на резервация.
III.3.2 
 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка /екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги. 
III.4 Неявяване на туриста на мястото на тръгване или нарушението на срока за доплащане от страна на туриста се счита за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. 
IV. ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
IV.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност да изпълни качествено всички описани в договора за ТП услуги
IV.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност да осигури на ПОТРБИТЕЛЯ задължителната застраховка „Медицински разходи при болест и злополука“ по време на ТП. ПОТРЕБИТЕЛИ навършили 65 год. Възраст се застраховат задължително със завишена застрахователна премия, като всеки ПОТРЕБИТЕЛ доплаща сам разликата в стойността на застраховката.
IV.2.1 
Съгласно Общите условия по застраховка "Помощ при пътуване", задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ при настъпване на застрахователно събитие е да уведоми асистиращата компания непосредственo /до 48 часа/ след настъпване на злополуката /акутното заболяване/ чрез обаждане на телефона, посочен на полицата и в инструкциите, давани на клиентите, както и да изпълни всички указания на асистиращата компания, представител на Застрахователя. Само след непосредствено информиране на застрахователната компания и координирането от нейна страна на Вашите действия, ще Ви бъде предоставено безплатно / или с последващо компенсиране на разходитe/ обслужване в съответствие със застрахователната полица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на Застрахователя при поискване пълна информация за настъпилото събитие и да съдейства за изясняване на обстоятелствата и фактите, касаещи застрахователното събитие.
IV.2.2 Всеки един ПОТРЕБИТЕЛ е информиран за възможността да сключи застраховка „Отмяна на пътуването“, срещу допълнително доплащане, което е в зависимост от цената на закупения пакет и срока на анулация и условията на конкретното застрахователно дружество, с което туроператора има сключен договор.
IV.2.3 ТА „ 
“КАРИЯ ТУР” ЕООД  има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по чл.97 от ЗТ, полица №: 13052310000132 на ЗАД„ЛЕВ ИНС” , гр.София, бул.“Симеоновско шосе“ 67 А валидна до 09.04.2024 г.
IV.3 ТУРОПЕРАТОРЪТ представя на Пътуващия информация за номера на местния партньор и/или представител на туроператора, като го уведомява, че по време на престоя си следва да осъществи бърза връзка с него в случай на нужда от съдействие при затруднение и/или подаване на оплакване във връзка с установено несъответствие в хода на изпълнението на туристическия пакет.
IV.4 ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени фирмата превозвач, час и място на тръгване при възникнали неотложни препядствия, за което е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ своевременно
IV.4.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт без промяна на общата цена заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния момент на хотела да приеме туристите.
IV.4.2 
ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да обяви промоционални цени, предоставени от партньорите му или от самия него. Промоционалните оферти са в сила само и единствено за новозаписани туристи, при съответните условия и не могат да бъдат повод за искане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или туристите по договора за редуциране на цената или основание за рекламация.
IV.4.3 Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: 35 души. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия брой туристи спрямо съответната програма или отмяната се дължи на непреодолима сила, като крайния срок за уведомение на ПОТРЕБИТЕЛЯ за настъпилите промени е 10 дни преди датата на ТП. В този случай Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
IV.5 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при забавяне на ТП във връзка със забавяне на гранични пунктове, закъснения на полети, технически проблеми на автобуса, метеорологични изменения и форс - мажорни обстоятелства (стачки, военни действия, природни бедствия...)
IV.6 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за забравен или изгубен багаж на ПОТРЕБИТЕЛЯТ
V. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави всички необходими документи и плащания в определените от ТУРОПЕРАТОРА срокове
V.1 При пътувания извън България ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт, лична карта карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
V.1.1 При неразрешение на митническите и граничните служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да напусне територията на Република България, в следствие на липса или неотговарящи на изискванията необходими документи, ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност и не дължи възстановяване на сумата заплатена за ТП. 
V.1.2. Допускането на лица на територията на съответната държава е в компетенциите на граничните служби. В случай на отказ ПОТРЕБИТЕЛЯТ да бъде допуснат до територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи възстановяване на суми по договора, както и обезщетения. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на суми по договора, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не вземе участие в пътуването поради това, че не разполага с редовни документи.
V.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законите на страната, за която пътува.
V.3. 
ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на ТУРОПЕРАТОРА. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулацията.
V.4 По време на движение на автобуса, всеки турист е длъжен да пътува седнал. Ако в случай на неизпълнение на това изискване туристът претърпи инцидент, всички щети и отговорностти са за негова сметка. 
V.5 
Багаж в автобуса: до 25 кг. на човек, разпределени в максимум 1 куфар. При надхвърлящ теглото и броя багаж, се доплаща по 25 евро на куфар с максимално тегло до 25 кг. Туроператорът не носи отговорност за загубен, откраднат или забравен багаж по време на пътуването или престоя в съответния хотел.
VI. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен ТУРОПЕРАТОРА да събира, обработва, съхранява и представя на трети лица лични данни по реда, предвиден в действащото законодателство на Република България и Европейския съюз.
VI.1  "КАРИЯ ТУР“ ЕООД , ЕИК 204635746, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов” № 58 е администратор на лични данни.
VI.2 Туроператорът обработва личните данни на Потребителя в съответствие със Закона за защита на личните данни, действащ на територията на Република България ("ЗЗЛД"). Считано от 25 май 2018 г. личните данни на Потребителя се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и всички разпоредби, които ще заменят ЗЗЛД.
VI.3 В качеството си на администратор на лични данни, „КАРИЯ ТУР“ ЕООД, ЕИК 204635746, следва да е получило и/или ще получи лични данни, които ще обработва, за да предостави услугите си. В случай, че няма предоставени лични  данни, „Кария Тур“ ЕООД няма да може да предостави услугите си, включително да направи резервация  за желания период и място. С подписване на настоящия договор и общите условия към него, ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява и потвърждава, че:
 - Доброволно предоставя личните си данни с цел резервации на хотели, самолетни билети и издаване на съответните застраховки свързани с предоставяните от ТУРОПЕРАТОРА услуги;
 - Ако за целите на предоставянето на закупената услуга, са предоставени  лични данни на трети лица ( приятели, познати или членове на семейството), ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че ще информира тези трети лица за това, че са предоставени техните лични данни; 
 - ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира истинността на предоставената ни информация, включително актуалността и верността на личните данни. 
VII. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от ТП, като в действие влизат условията по настоящия договор описани в т.5
VIII. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в 7 дневен срок след приключване на ТП да предяви в писмен вид своите претенции свързани с качеството на предоставените от ТУРОПЕРАТОРА услуги.
VIII.1 При възникнали спорове между страните, същите ще се решават по пътя на преговорите, а когато това е невъзможно, ще се отнесат пред местно компетентния съд по реда общия исков процес и по правилата на Гражданско-процесуалния кодекс.
VIII.2 ПOТРЕБИТЛЯТ може да отправи подготвената от него жалба до Комисия за защита на потребителите по реда на Закона за защита на потребителите, допълнителна информация и подробности, за което може да получи на електронния сайт на Комисия за защита на потребителите, на следния адрес: https://www.kzp.bg/podavane-na-zhalba

IX. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
IX.1 Настаняването в автобусите винаги е спрямо реда на записване! За предни места доплащането е както следва:
    
- от 1 до 4 място вкл. - 40 лв на човек в двете посоки;
   
 - от 5 до 12 място – 30 лв на човек в двете посоки.
След платените седалки, ако има такива, отново се спазва настаняване спрямо датата на резервация.
IX.2 Настаняването във всички хотели е след 14.00 ч. в деня на пристигане, а освобождаването на стаите последния ден е най – късно в 12.00. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на изискана допълнителна сума от страна на хотела от ПОТРЕБИТЕЛЯ на место, във връзка с просрочено освобождаване на стаята!
IX.2.1 Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при съответния режим съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или All Inclusive. 
IX.3 Настаняването в стандартна стая с допълнително легло винаги е настаняване в стая с разтегателен фотьойл, диван или разтегателно легло. За настаняване в стая със стандартни легла е необходимо допълнително заплащане за фамилна стая или апартамент.
IX.4 Категоризацията на хотелите и предлаганите в тях услуги се определят от местните органи на съответната държава и ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност за тях.
IX.5 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информиран дали пътуването или ваканцията като цяло са подходящи за лица с ограничена подвижност и дали пътуването е подходящо с оглед на потребностите му.
IX.6  За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРА e длъжен да предостави информация, включително приблизителни срокове за получаване на визи и информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава.
IX.7 Договорът за ТП може да бъде променян, допълван или отменен с двустранни писмени анекси съобразно разпоредбите в ЗТ.
IX.8 Настоящият договор се сключва в два екземпляра по един за всяка страна, като ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира че той и всички останали вписани потребители  са запознати с клаузите и общите условия по него.


Приложение № 1 към чл. 82, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Стандартен формуляр за
предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети, когато е възможно използването на хиперлинкове.
Туроператор по настоящия туристически пакет, отговорен за изработката и качеството му – „КАРИЯ ТУР” ЕООД, със седалище гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 58, и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Тодор Каблешков 18, с ЕИК № 204635746, за който е одобрено издаването на удостоверение за извършване на туроператорска дейност № РК-01-7738/10.07.2017 г., представлявано от
Управителя ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ФРЕНКЕВА.
Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.
Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството „КАРИЯ ТУР” ЕООД ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.
В съответствие със законовите изисквания дружеството „КАРИЯ ТУР” ЕООД е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране в случай на несъстоятелност.
По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес: //eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 На посочения интернет адрес пътуващият ще получи следната информация: Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:
1. Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристически пакет.
2. Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.
3. На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент, телефон за връзка с ТУРОПЕРАТОРА в работни дни от 09:00ч. до 18:00ч. и събота от 10:00ч. до 14:00ч.– тел: 00359 876 867 150. Телефон за връзка извън работно време се предоставя на пътуващия преди отпътуване в зависимост от дестинацията по която пътува.
4. Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално за плащане на допълнителните разходи.
5. Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
6. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните
елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо - съответното обезщетение.
7. Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
8. Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
9. Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи.
10. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяването му, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема. Пътуващите имат право също и на намаление на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
12. Туроператорът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение.
13. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „КАРИЯ ТУР” ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност
“КАРИЯ ТУР” ЕООД  има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по чл.97 от ЗТ, полица №: 13052310000132 на ЗАД„ЛЕВ ИНС” , гр.София, бул.“Симеоновско шосе“ 67 А валидна до 09.04.2024 г. ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството „КАРИЯ ТУР” ЕООД.
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.
Днес ....................................................................г., декларирам че съм съгласен посоченият Туроператор да обработва предоставените от мен лични данни три имена с цел удостоверяването ми с текста на този документ.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
/трите имена саморъчно изписани и подпис/
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА НА ПЪТУВАЩИЯ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ ИЛИ
ОБВЪРЗВАНЕ ОТ ВСЯКА ДРУГА СЪОТВЕТСТВАЩА ОФЕРТА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.82, ал.1 т.1-9 ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА
Важно! Настоящия документ има за цел да Ви запознае с основните характеристики на туристическите услуги, условията за сключване, изпълнение и прекратяване на туристическия договор, визов режим, задължителни и доброволни застраховки и др., съгласно Закон за туризма. Запознаването с настоящия документ е задължително!
Туроператор: “КАРИЯ ТУР” ЕООД, със седалище гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 58, и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Тодор Каблешков 18, с ЕИК № 204635746, за който е одобрено издаването на удостоверение за извършване на туроператорска дейност № РК-01-7738/10.07.2017 г., с телефон за връзка 00359 876 876 150 или електронен адрес: [email protected]
Наименование на екскурзията: Почивки в един от избраните курорти от клиента с автобус - Лято 2023 в Турция
Дестинация: ☐Кушадасъ, ☐Дидим, ☐Айвалък, ☐Бодрум, ☐Чешме, ☐Анталия
Вид транспорт: Автобус
Брой нощувки: ☐5, ☐7, ☐9, ☐12
Предвидени хранения: В зависимост от избора на хотел и съответната база на изхранване.
Програма и приблизително разписание на пътуването
Ден 1: Тръгване от София, Автогара “Сердика“ между 14:00 и 16:00 часа. Други места на взимане: Пловдив - бензиностанция OMV до хотел Санкт Петербург, бензиностанция „Газпром“ Димитровград в посока Хасково. Отпътуване към границата, преминаване. Междинни почивки по път се правят на всеки 3 часа на удобно и безопасно място. Нощен преход. Рано сутринта до обяд пристигане в курортите. След 14.00 ч. настаняване в избрания хотел.
Ден 2-8: Свободно време и възможност за допълнителни екскурзии срещу заплащане предлагани от месната туристическа агенция, партньор на "Кария Тур".
Ден 9: Освобождаване на хотела до 12.00 часа. Свободно време. 12.00 ч.-17.00 ч. - събиране на туристите от хотелите в курортите Бодрум, Кушадасъ, Дидим, Чешме и отпътуване за България.
Ден 10: До обяд пристигане в България – Бензиностанция „Газпром“, Димитровград в посока Хасково, бензиностанция OMV до хотел “Санкт Петербург”, Пловдив и автогара “Сердика“, София.
Какво ВКЛЮЧВА пакетната цена и какви са основните характеристики на пакета:
Транспорт с лицензиран автобус по съответния маршрут, съответния брой нощувки според избора на програма и хотел по избор на съответната база на изхранване и категория според личен избор; Медицинска застраховка "Помощ при пътуване" с покритие 10 000 еврo за лица до 64 г.; магистрални и фериботни такси; представител на ТА при отпътуването на автобусите от София; обслужване на място в Турция от представител на фирмата партньор на „Кария Тур” ЕООД, гарантирано тръгване от София, Пазарджик, Пловдив, Димитровград – всеки петък.
Тръгване от Варна и Бургас през месеците май, юни, септември и октомври без доплащане при минимум 20 записани туристи.
Тръгване от Плевен, Ловеч, В. Търново, Казанлък, Ст. Загора без доплащане при минимум 20 записани туристи.
Тръгване от Благоевград и Дупница без доплащане при минимум 20 записани туристи.
Какво НЕ включва пакетната цена:
Доплащане за медицинска застраховка:
За лица на възраст над 65 - 20 лв / човек
Лица на възраст над 85 години не се застраховат!
Доплащане за застраховка "Отмяна на пътуване" - доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и срока на анулации; Доплащане за предни места в автобуса (I и II ред) – 40 лв;
Допълнителни екскурзии на място в курорта; Разходи от личен характер.
*Допълнителните екскурзии на място се предлагат от оторизирани представители на място. Избора на екскурзиите е на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност за изпълнението на допълнителните услуги, които не са включени в цената.
Цена на пакета: В зависимост от избраните дати, стаи и услуги.
1./ Условия за записване и плащане при ранни записвания и стандартни цени:
- Промоционални цени за ранни записвания, ако има такива, са валидни при определени условия, които са описани в съответните ценови оферти. Промоцията за ранни записвания за отделни хотели може да бъде прекратена и преди посочения срок на действие в случай на изчерпване на предвидения за продажба по ранни записвания брой стаи в тези хотели. При останалите случаи:
- Авансово плащане според условията на офертата до 3 дни след потвърждение на резервацията;
- Второ авансово плащане според условията на офертата
- Окончателно доплащане до 25 работни дни преди датата на отпътуване.
- Плащането се извършва в лева в брой или по банков път.
- В случай на направена и платена резервация по ранно записване, сумата не се възстановява, но може да се използва за друга дата на пътуване с допълнително заплащане по стандартните тарифи,
само ако са спазени сроковете за анулация упоменати по-горе.
- Всяка направена промяна по резервация се заплаща административна такса от 50 лв.!
1.1. Минимален брой участници за провеждането за осъществяване на пътуването: 35 туриста.
2./ Краен срок за уведомяване на потребителя при недостатъчно туристи:
а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни
3./ Необходими документи за пътуване: международен паспорт.
4./ Визов режим:
Гражданите на Република България, притежаващи валидни международни паспорти могат да влизат, пребивават, преминават транзит и напускат територията на Република Турция без визи за срок до 90 (деветдесет) дни в рамките на 6 (шест) месеца, считано от датата на първото им влизане, през всички гранично-контролни пропускателни пунктове открити за международни пътнически превози. Не съществува необходимост от специални ваксинации при влизане в страната.
5./ Права на потребителя:
Потребителят има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет по  цени актуални към момента на промяната и доплащане на такса от 50 лв на човек на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор,
само след като е отправил писмено предизвестие до Туроператора на адреса за кореспонденция за същия с писмо с обратна разписка, получено от Туроператора в срок не по-късно от 7 дни преди
започване на изпълнението на туристическия пакет. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част
от сумата по договора, ако има такава и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Туроператорът информира лицето, което прехвърля
туристическия пакет, за действителните с и разходи, във връзка с прехвърлянето. При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да смени датата на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 7 дни, считано от датата на
сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено до Туроператора, ако туриста избере друга дата и заплати за нея по съответната тарифа към момента или намери други хора, които да го
заместят и съответно и те заплатят сумата за почивка по тарифите в момента само ако са спазени сроковете за отказ от пътуване съгласно договор с клиента! Прекратяване на договора:
5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от пътуването без санкции до момента на внасяне на депозит.
5.2. В случай на неспазване сроковете за плащане в т.8, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право едностранно да анулира организираното пътуване.
5.3. Анулация само на автобусния транспорт при повече от 45 дни преди датата на пътуването - приспадане от цената на пакета 90 лв. за седалка по маршрута до курортите Кушадасъ и Дидим;
приспадане от цената на пакета 100 лв. за седалка по маршрута до курортите Бодрум и Анталия.
При по-малко от 45 дни преди датата на пътуването не се възстановява сума за транспорта.

5.4. При пълен отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по резервации на стандартни цени след внасяне на депозит се дължат следните неустойки:
5.4.1. до 60 дни преди датата на настаняване, се удържа административна такса в размер на 50 лв на човек.
5.4.2. от 59 до 30 дни преди датата на пътуване - неустойка в размер на депозита.
5.4.3. от 29 до 14 дни преди датата на пътуване - неустойка в размер на 70% от общата стойност на договора.
5.4.4. по-малко от 14 дни преди датата на пътуване - неустойка в размер на 100% от общата стойност на договора.
5.5. В случай на отказ по частично или напълно платена резервация внесените суми не се възстановяват. Те могат да се използват за нови резервации за период от 12 месеца от момента на отказа,
след приспадане при дължими неустойки по т.5.3.
5.6. За всяка промяна относно резервацията (период, тип стая, хотел или име на пътуващ), след първоначалното записване, се удържа такса обслужване в размер на 50 лв на човек. Не важи при промяна на всички
имена в стая, което хотелът приема като нова резервация и се таксува по актуални ценови условия. Всяка промяна по резервация се таксува и заплаща по актуалните към момента на промяна ценови
условия.
5.7. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, същият дължи на ТУРОПЕРАТОРА неустойка в съответствие със сроковете на анулация и в размерите
по т. 5.3.
5.8. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка /екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
5.9. Неявяване на туриста на мястото на тръгване или нарушението на срока за доплащане от страна на туриста се счита за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки.
6./ Застраховки:
6.1. Сключване на договор за доброволна застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на потребителя: Можем да осигурим такава застраховка
като доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и срока на анулация. Възможност за добавяне на такава застраховка става само в деня на сключване на договора.
6.2. Задължителна застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ ”Помощ при пътуване в чужбина” за пътуванията извън страната, когато тя е включена в пакетната цена, по стандартните условия на ЗАД АРМЕЕЦ АД с покритие 10 000 еврo за лица до 65 год., адрес: Република България, гр. София 1700, ул. Стефан Караджа № 2 се сключва чрез Туроператора, който предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал или копие на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването. Застраховката може да не се сключи, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ представи пред ТУРОПЕРАТОРА валидна полица за сключена дългосрочна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване. (чл. 72, ал.2 ЗТ).
6.3. Всеки турист има право да доплати за по голямо покритие на мед. застраховка, ако предоставената му застраховка със съответния лимит не му е достатъчна.
6.4.
“КАРИЯ ТУР” ЕООД  има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по чл.97 от ЗТ, полица №: 13052310000132 на ЗАД„ЛЕВ ИНС” , гр.София, бул.“Симеоновско шосе“ 67 А валидна до 09.04.2024 г.
7./ УСЛОВИЯ ПРИ ПЪТУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ В КУРОРТИТЕ НА ТУРЦИЯ:
7.1.Стаята на ПОТРЕБИТЕЛЯ е резервирана след 14.00 часа в деня на настаняване и трябва да се освободи до 12.00 часа в деня на напускане. Всеки по-дълъг престой се заплаща допълнително на място
от туриста.
7.2.Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане.
7.3. Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или All Inclusive (всичко включено). При
настаняването в хотели на база ALL INCLUSIVE (храна и местни алкохолни и безалкохолни напитки) храненията започват винаги от обяд или вечеря в зависимост от правилника на съответния хотел,
никога не започват от закуска! Започването на даден пакет при настаняване с обяд, той приключва със закуска последния ден. При започването с вечеря, приключва с обяд!
7.4. Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела.
7.5. При настаняване на трима души в стая с три легла в стандартна стая, третият човек ползва отстъпка от цената и бива настанен на допълнително легло.
Трети възрастен или деца се настаняват в стандартно легло, само ако се заплати фамилна стая или апартамент.
7.6. Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офисите или представителствата на ТУРОПЕРАТОРЪТ.
7.7. PROMO или ECONOMY стаи в хотелите са стаи на по-ниска цена с оглед на по-малък размер, крайна стая, без тераса, приземен етаж, по-малка баня, по старо обзавеждане или някакъв друг проблем;
7.8. Всички деца в автобуса имат седалка.


„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах